Open menu

Міжнародне співробітництво – складова зовнішніх відносин України, які здійснюються в рамках реалізації державної політики для забезпечення національних інтересів у зовнішньополітичній сфері, сфері оборони та воєнній сфері згідно з законодавством України та нормами міжнародного права.

Військове співробітництво спрямоване на розвиток необхідних та критичних спроможностей Збройних Сил, підвищення рівня їх оперативної сумісності зі збройними силами держав-членів НАТО та ЄС, реалізацію відповідних міжнародних договорів та програм (з професійної військової освіти, підготовки військ (сил), розвитку доктринальної бази тощо) з метою посилення обороноздатності України, а також на забезпечення участі України в міжнародній діяльності з підтримання миру і безпеки.

Керівними документами у сфері міжнародного військового співробітництва є:

Закон України «Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.1992 р. N 698 «Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон» (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 р. № 903 «Про затвердження Порядку підготовки проектів директив, вказівок і технічного завдання для участі у заходах міжнародного характеру та звітів за їх результатами»

Наказ МОУ від 23.07.2021 № 218 «Про здійснення міжнародного співробітництва Міністерством оборони України та Збройними Силами України» (зі змінами)

Директива МОУ від 16.10.2023 № Д-1 «Про удосконалення кадрової роботи з питань навчання (підготовки) військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту у військових навчальних закладах іноземних держав»

Наказ МОУ від 19.12.2017 № 665 «Про затвердження Інструкції з питань додержання Державного Протоколу та Церемоніалу України у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України»

Здійснення заходів міжнародного військового співробітництва у військовому інституті спрямовані на забезпечення:

  • міжнародної академічної мобільності з метою досягнення інтернаціоналізації вищої військової освіти;
  • участі у програмі Удосконалення військової освіти НАТО DEEP – «Defence Education Enhanement Program»;
  • навчання і підвищення кваліфікації викладачів та інструкторів військового інституту на курсах загальної, профільної підготовки в рамках програми Індивідуального партнерства, програми підготовки «Master Instructor Program»;
  • розвитку та зміцнення двосторонніх зв’язків із ВВНЗ і ЗВО країн – членів НАТО та ЄС.

Реалізація визначених напрямів здійснюється шляхом:

  •      закріплення і розвитку двосторонніх партнерських відносин із ВВНЗ та ЗВО країн – членів НАТО та ЄС через підписання Меморандумів і угод про співпрацю, розроблення спільних планів заходів співробітництва в освітній. науковій, науково-технічній, редакційно-видавничій, спортивній, культурній та інших сферах;
  •        залучення іноземних викладачів й інструкторів до проведення занять з курсантами та науково-педагогічними працівниками інституту;
  • вдосконалення знань іноземної мови особовим складом військового інституту через навчання на курсах англійської мови на базі військового інституту, у закордонних ВВНЗ, міських мовних центрах та за індивідуальними програмами з супроводом викладачів кафедри іноземних мов і інструкторів відділення іноземної мови факультету лідерства;
  • участі науково-педагогічних працівників військового інституту у проведенні занять із здобувачами вищої освіти та викладачами іноземних ВВНЗ.

Планування, організацію та супроводження заходів міжнародного військового співробітництва у Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова покладено на групу міжнародного військового співробітництва відділу загального та довгострокового планування штабу.