Open menu

Міжнародне військове співробітництво України – це діяльність державних органів України та її Збройних Сил, що спрямована на встановлення довготривалих і стійких зв'язків з відповідними військовими структурами. У Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова значна увага приділяється розвитку партнерських стосунків з військовими навчальними закладами інших країн та розширенню міжнародного військового співробітництва.

Основними завданнями міжнародного співробітництва військового інституту є:

участь у програмі НАТО з удосконалення військової освіти – Defense Education Enhancement Program (DEEP) з метою навчання науково-педагогічних працівників та вдосконалення навчальних планів з підготовки військових фахівців;

продовження та поглиблення співпраці з країнами, з якими вже налагоджені зв’язки.

Основними напрямами міжнародного співробітництва у військовому інституті є:

підвищення кваліфікації викладачів військового інституту у закладах вищої освіти країн-членів НАТО;

участь викладачів у Master Instructor Program ;

стажування викладачів іноземної мови в країнах НАТО;

участь у дистанційних курсах, що проводять інструктори НАТО;

участь у міжнародних семінарах, конференціях;

друк у наукових виданнях країн-членах НАТО.