Open menu

Кафедра військової підготовки Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова здійснює підготовку громадян України за програмами підготовки офіцерів запасу згідно з обсягами замовлення за рахунок коштів, які надходять від фізичних осіб громадян України з метою забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань необхідною кількістю військовонавчених громадян для виконання військового обов’язку в запасі, проходження військової служби осіб офіцерського складу за контрактом або за призовом, проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України або інших військових формуваннях, а також для задоволення особистих потреб громадян в отриманні додаткових знань, умінь та навичок, необхідних для належного виконання ними військового обов’язку в запасі в мирний час, обов’язків військової служби у воєнний час, та для майбутньої професійної діяльності. Підготовка офіцерів запасу на кафедрі здійснюється відповідно до: Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 №48 (зі змінами), Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженої спільним наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 №719/1289 (зі змінами) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31.12.2015 за №1678/28123.

Кафедра проводить підготовку громадян України за такими спеціальностями:

- застосування підрозділів безпілотних авіаційних комплексів тактичного класу;
- застосування з’єднань, військових частин і підрозділів, озброєних наземними засобами радіоелектронної боротьби;
- застосування радіозв’язку;
 - застосування аеромобільних (повітрянодесантних), десантно-штурмових, гірсько-піхотних з’єднань, військових частин, підрозділів, тощо.

Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу (далі - військова підготовка) на добровільних засадах проходять громадяни (в тому числі особи жіночої статі), які є здобувачами вищої освіти або вже мають ступінь не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями.

Зарахування громадян для проходження військової підготовки на кафедрі здійснюється за результатами конкурсного відбору та медичного огляду військово-лікарськими комісіями.

Для вступу здобувачі вищої освіти подають до деканату базового ЗВО такі документи:

• заяву на ім’я декана факультету базового закладу вищої освіти;
• копію паспорта громадянина України та довідки про реєстрацію місця проживання;
• копію посвідчення про приписку до призовної дільниці (лише для чоловіків);
• копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
• довідку військово-лікарської комісії про придатність до військової служби (комісію проходити за місцем перебування на військовому обліку), направлення дає кафедра.

Для вступу громадяни України, які мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра подають такі документи:

• заяву на ім'я голови відбіркової комісії військового інституту;
• копію паспорта громадянина України та довідки про реєстрацію місця проживання;
• копію посвідчення про приписку до призовної дільниці (лише для чоловіків);
• копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
• копію документа про освіту та додатка до нього;
• довідку військово-лікарської комісії про придатність до військової служби (комісію проходити у за місцем перебування на військовому обліку), направлення дає кафедра.

Навчання громадян України здійснюється методом “військового дня” (один навчальний день на тиждень), або методом семестрового збору (до трьох тижнів на семестр), без відриву від основного місця навчання, роботи протягом 2 років.

Громадянам, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою офіцерів запасу, склали встановлені іспити та атестовані до офіцерського складу, наказом Міністра оборони України присвоюється первинне військове звання “молодший лейтенант запасу” Збройних Сил України.

Для здійснення навчання громадян України за програмою офіцерів запасу використовується сучасна навчальна матеріально-технічна база Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова, військових частин Житомирського гарнізону. Навчальні аудиторії, класи, лабораторії мають сучасне мультимедійне обладнання та зразки військової техніки, яка є на озброєнні, що забезпечує виконання навчальних програм військової підготовки та набуття практичних навичок.