Open menu

     Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій та кібербезпеки, що входить до складу факультету фундаментальних наук є базовим структурним підрозділом Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова.
     У своїй діяльності Кафедра керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства оборони та Міністерства освіти і науки України, Статутом військового інституту, наказами начальника військового інституту, рішеннями вченої ради та іншими чинними нормативно-правовими актами. Діяльність Кафедри базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, послідовності та безперервності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, рухів, інших громадських та релігійних організацій і здійснюється на засадах компетентнісного підходу.
    Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій та кібербезпеки призначена для: проведення навчальної та методичної роботи з технічних дисциплін; виконання наукових досліджень з напрямку підготовки кафедри; проведення військово-наукової роботи з курсантами.
    На кафедрі здійснюється підготовка за спеціальностями 254 “Забезпечення військ (сил)”, 255 “Озброєння та військова техніка”, 174 “Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка”, 125 “Кібербезпека”.
   Додатково на кафедрі здійснюється підготовка за іншими напрямками та спеціальностями ад’юнктів та студентів військового інституту, що зазначено у відповідних навчальних планах, а також підготовка особового складу на курсах підвищення кваліфікації за різними спеціалізаціями.