Open menu

pdf iconПоложення про освітні програми ЖВІ

pdf icon Положення про порядок та умови вибору вибіркових дисциплін здобувачами вищої освіти ЖВІ

pdf icon Положення про організацію освітнього процесу ЖВІ

pdf iconПравила вирішення конфліктних ситуацій у ЖВІ

pdf iconПоложення про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів ЖВІ

pdf iconПоложення про органи курсантського самоврядування ЖВІ

pdf iconПоложення про особисте стажування офіцерів та науково-педагогічних працівників ЖВІ

pdf iconПоложення про індивідуальний графік навчання курсантів ЖВІ

pdf iconПоложення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних (педагогічних) працівників ЖВІ

pdf icon Положення про систему забезпечення якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) ЖВІ

pdf icon Положення про самоврядування здобувачів вищої освіти ЖВІ

pdf icon Положення про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу ЖВІ

pdf icon Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін, визначення та ліквідації академічної різниці для курсантів (студентів) у ЖВІ

pdf icon Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті у ЖВІ

pdf iconПоложення про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам ЖВІ

pdf iconПоложення про преміювання працівників та науково-педагогічних працівників ЖВІ