Open menu

Кафедра є структурним підрозділом факультету лідерства військового інституту та призначена для проведення навчально-виховної і методичної роботи з таких основних дисциплін, як загальна тактика, вогнева підготовка і основи військового управління, здійснення методичної роботи, наукової і науково-технічної діяльності, підготовки науково-педагогічних працівників, удосконаленні навчально-матеріальної бази кафедри.
Головне завдання кафедри – забезпечення якісної підготовки курсантів і слухачів, що навчаються у військовому інституті. На кафедрі навчаються курсанти за всіма спеціальностями та спеціалізаціями та на усіх курсах навчання, а також офіцери – слухачі курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації.
Кінцевою метою  загальновійськової підготовки курсантів є набуття ними протягом перших двох років навчання знань, вмінь та навичок, достатніх для виконання обов'язків командира роти, та бути ознайомленими з основами ведення бою підрозділами.
Склад і структура навчально-матеріальної бази (НМБ) кафедри відповідає вимогам підготовки курсантів і слухачів. Навчально-матеріальна база забезпечує виконання навчальних програм, організацію та проведення практичних занять з відповідних дисциплін.