Open menu

 

Кафедра електротехніки та електроніки факультету технічних видів розвідки надає базові системні знання та практичні навички з: аналізу та розрахунку електричних кіл і пристроїв; проєктування, виготовлення та ремонту аналогових і цифрових пристроїв; використання сучасної контрольно-вимірювальної апаратури; електроживлення, у тому числі озброєння і військової техніки. При викладанні навчальних дисциплін на кафедрі використовують сучасну навчально-матеріальну базу, зокрема: засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з комп’ютерного моделювання роботи аналогових та цифрових електричних схем; лабораторні установки з фізичного дослідження роботи електричних схем; контрольно-вимірювальна апаратура різного призначення; сучасні електрогенератори та інтерактивні тренажери для відпрацювання практичних навичок. Також на кафедрі функціонують два курсантські конструкторські бюро з необхідним сучасним обладнанням та розгорнутими робочими місця для: вимірювання параметрів електричних схем; ремонту електронної апаратури (у тому числі військового призначення); виготовлення плат (у тому числі станок із числовим програмним управлінням та лазерною обробкою). Усі науково-педагогічні працівники кафедри є фахівцями з електротехніки та електроніки, мають великий практичний досвід з експлуатації складної радіоелектронної апаратури у військах. Кафедра забезпечує підготовку кваліфікованих фахівців з експлуатації сучасного високотехнологічного озброєння та військової техніки. Із січня 2021 року кафедру очолює доктор технічних наук, старший науковий співробітник полковник Журавський Юрій Володимирович.