Open menu

 

 

Факультет охорони державної таємниці та інформаційного протиборства є структурним підрозділом Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова, який проводить підготовку курсантів та студентів за ступенями вищої освіти молодший бакалавр, бакалавр, магістр для подальшої їх служби на посадах офіцерського та сержантського складу на тактичному рівні військового управління.

 

Основними завданнями факультету охорони державної таємниці та інформаційного протиборства є:

провадження освітньої діяльності, що забезпечує підготовку військових фахівців за рівнями вищої та військової освіти, а також професійний розвиток військовослужбовців за програмами післядипломної освіти, зокрема: виконання державного замовлення на підготовку військових фахівців для Збройних Сил та інших складових сектору безпеки і оборони України шляхом підготовки осіб офіцерського складу на основі повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої чи вищої освіти для здобуття відповідних ступенів вищої освіти та відповідних рівнів військової освіти;

підвищення кваліфікації військовослужбовців, працівників Збройних Сил, посадових осіб інших складових сектору безпеки і оборони України;

провадження наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в інтересах Збройних Сил та інших складових сектору безпеки і оборони України шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, використання отриманих результатів в освітньому процесі.

Факультет охорони державної таємниці та інформаційного протиборства утворений 04 листопада 2016 року унаслідок реорганізації факультету геоінформаційних та космічних систем Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова. 

До складу факультету охорони державної таємниці та інформаційного протиборства входять:

управління;

навчальна частина;

кафедри;

відділення підготовки радіоелектронної та інформаційної боротьби.

У своїй діяльності факультет охорони державної таємниці та інформаційного протиборства керується нормами Конституції України, законами та підзаконними актами України, нормативно-правовими актами Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України, Статутом Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова, рішеннями вчених рад факультету та військового інституту, організаційно-розпорядчими документами командування інституту.