Open menu

Кафедра телекомунікацій та радіотехніки є основним структурним підрозділом факультету охорони державної таємниці та інформаційного протиборства та призначена для: проведення навчальної, методичної та наукової роботи за напрямком підготовки. Освітній процес на кафедрі здійснює досвідчений висококваліфікований колектив, серед науково-педагогічних працівників якого доктор наук і вісім кандидатів технічних наук, професор та сім доцентів.

Навчання курсантів та студентів адаптоване до сучасних вимог та проводиться з використанням сучасних технологій навчання на розвиненій навчально-матеріальній базі кафедри, яка має лабораторії електродинаміки та антен, спеціальних радіоприймальних та спеціальних радіопередавальних пристроїв, комп’ютерні класи для імітаційного моделювання, що дозволяє набути курсантам та студентам практичних навичок роботи із сучасною вимірювальною та радіоелектронною апаратурою, оволодіти методикою експериментальних досліджень моделювання радіотехнічних пристроїв різного призначення.

Кафедра здійснює підготовку курсантів та студентів за такими трьома спеціальностями:
172 Телекомунікації та радіотехніка;
254 Забезпечення військ (сил);
255 Озброєння та військова техніка.

На кафедрі викладаються такі навчальні дисципліни:

для курсантів – «Основи електродинаміки та антени», «Сигнали та процеси в радіотехніці», «Радіоприймальні пристрої», «Цифрове оброблення сигналів», «Основи цифрового передавання інформації», «Радіоелектронні системи», «Антенні та приймально-передавальні пристрої», «Основи обробки сигналів та процесів радіотехнічних систем»;

для студентів – «Сигнали та процеси в радіотехніці», «Радіопередавальні пристрої», «Радіоприймальні пристрої», «Цифрове оброблення сигналів», «Основи цифрового передавання інформації», «Радіоелектронні системи», «Електродинаміка та поширення радіохвиль», «Пристрої надвисоких частот та антени», «Теорія інформації і кодування», «Основи передачі інформації», «Теоретичні основи радіосистем», «Волоконно-оптичні лінії зв’язку», «Основи телебачення та телевізійні системи».

Науковий гурток кафедри призначений для розвитку курсантів як фахівців із телекомунікацій та радіотехнічних систем і спрямований на опанування методології науково-прикладних досліджень. Для реалізації можливостей гуртка на кафедрі є конструкторське бюро із сучасним обладнанням від цифрових вимірювальних приладів до 3D принтера та станка з числовим програмним управлінням, які дають можливість отримати не тільки теоретичний, а й практичний результат.