Open menu

Курсанти інституту реалізовують свій творчий потенціал у військово-науковому товаристві курсантів військового інституту, військово-наукових товариствах курсантів факультетів, наукових гуртках та курсантських конструкторських бюро кафедр, а також шляхом залучення до виконання науково-дослідних роботі. Вони щорічно беруть участь у міжнародних і всеукраїнських конкурсах і олімпіадах.

У військовому інституті щорічно проводяться науково-практичні конференції, семінари, круглі столи, в тому числі за участі курсантів європейських вищих військових закладів, де обговорюються результати фундаментальних і прикладних наукових досліджень, визначаються їх перспективні напрями, здійснюється обмін досвідом наукової та науково-технічної діяльності, розглядаються шляхи підвищення якості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів, фахівців з високотехнологічних спеціальностей.

МЕТА НАУКОВОЇ РОБОТИ КУРСАНТІВ У ВІЙСЬКОВОМУ ІНСТИТУТІ

Мета наукової роботи курсантів у військовому інституті – підвищення їх методичної підготовки, гармонійний розвиток наукового мислення, формування навичок дослідницької роботи, творчого підходу до вирішення задач щодо застосування та експлуатації озброєння та військової техніки. глибоке вивчення основ організації та проведення наукових досліджень, а також створення резерву для підготовки кандидатів на вступ до ад’юнктури військового інституту.

Для організації та проведення наукової роботи курсантів у військовому інституті створено 16 наукових гуртків у складі 4 воєнно-наукових товариств на факультетах та у науковому центрі, у яких займається значна частка курсантів.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ
• поглиблення знань з військових, технічних, природничих і гуманітарних наук, підвищення якості вивчення начальних дисциплін;
• опанування сучасної методики проведення самостійних наукових досліджень із воєнно-наукової тематики з широким використанням математичного моделювання та натурних експериментів та здобуття відповідних навичок вивчення та впровадження на практиці досвіду ведення бойових дій з відбиття широкомасштабної агресії російської федерації проти України, а також участі Збройних Сил України у миротворчих та антитерористичних операціях;
• оволодіння формами організації та проведення наукових досліджень;
• формування навичок патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи, удосконалення озброєння та військової техніки та навчально-матеріальної бази військового інституту;
• розширення кругозору й наукової ерудиції майбутнього фахівця;
• популяризація військово-наукових та військово-технічних знань серед змінного складу військового інституту;
• виявлення з-поміж обдарованих, здібних курсантів, які успішно виконали навчальний план, резерву для підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

НАПРЯМИ І ОСНОВНІ ФОРМИ НАУКОВОЇ РОБОТИ КУРСАНТІВ

Наукова робота курсантів організовується і здійснюється за такими напрямами:

 • наукова робота, що входить до навчального процесу;
 • наукова робота, що виконується поза навчальним часом.

Наукова робота, що входить до навчального процесу, організовується за такими формами:

 • виконання планових завдань з елементами наукових досліджень у ході підготовки лабораторних, курсових, атестаційних робіт;
 • виконання конкретних нетипових завдань науково-дослідницького характеру під час військового стажування і річних видів практики;
 • вивчення теоретичних основ, методики, організації та виконання наукового експерименту й обробки результатів наукових досліджень.

Наукова робота, що виконується поза навчальним часом, організовується за такими формами:

 • робота курсантів у наукових гуртках кафедр (наукового центру), військово-наукових товариствах курсантів факультетів, у курсантських конструкторських бюро;
 • участь курсантів у виконанні науково-дослідних робіт, які проводяться на кафедрах та у науковому центрі військового інституту;
 • участь курсантів у патентно-ліцензійній, винахідницькій і раціоналізаторській роботі;
 • участь курсантів у конкурсах кафедр, факультетів, військового інституту, інших закладів вищої освіти України,
 • всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, які проводить Міністерство освіти і науки України та Міністерство оборони України;
 • підготовка та участь курсантів в роботі наукових конференцій і семінарів, які організовуються у військовому інституті, інших закладах вищої освіти та науково-дослідних установах, у тому числі закордонних;
 • участь курсантів у конкурсах на отримання стипендій та грантів Верховної Ради України, Президента України, Національної академії наук України, інших органів державної влади, установ та організацій України, та країн Європейського союзу.