Open menu

 

Факультет створено 1 грудня 1998 року. Факультет є основним структурним підрозділом військового інституту, який проводить: 

  • підготовку осіб для проходження військової служби за контрактом у ЗС України та інших державних органах, які входять до складу сектору безпеки і оборони України, а також спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади України, який забезпечує реалізацію державної політики в галузі космічної діяльності, на посадах осіб офіцерського, сержантського (старшинського) складу за денною формою навчання; 
  • підготовку осіб з числа військовослужбовців військової служби за контрактом, які не мають офіцерських звань для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра за заочною формою навчання;
  • підвищення кваліфікації офіцерського складу тактичного рівня;
  • підготовку науково-педагогічних працівників з числа ад’юнктів.

Факультет здійснює підготовку курсантів (слухачів, ад’юнктів) на початковому (короткий цикл), першому та другому, третьому рівнях вищої освіти, яка передбачає успішне виконання ними освітньої програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти "молодший бакалавр" "бакалавр" "магістр", "доктор філософії" за спеціальністями 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка та 255 Озброєння та військова техніка: 

До складу факультету ТВР входять:

навчальна частина, кафедри, навчальні курси. 

На факультеті ТВР діють Вчена рада факультету ТВР, сержантська та курсантська ради, військово-наукове товариство курсантів.

Формування у курсантів вмінь та практичних навичок з експлуатації бойової техніки здійснюється на сучасних зразках озброєння. Навчальні заняття проводяться науково-педагогічними працівниками, які мають наукові ступені, вчені звання та практичний досвід застосування озброєння та військової техніки. Активно аналізується досвід застосування озброєння та техніки в локальних війнах і збройних конфліктах, зокрема досвід ведення антитерористичної операції в окремих районах Донецької та Луганської областей, що сприяє своєчасному і якісному оновленню та доповненню навчальних програм дисциплін.

На факультеті створені всі умови для подальшого професійного зростання науково-педагогічних працівників, інженерно-технічного складу та підвищення якості підготовки фахівців. Якість підготовки військових фахівців відповідає стандартам та кваліфікаційним вимогам на їх підготовку.