Open menu

    Основною метою діяльності Відділу є забезпечення зростання рівня якості освітньої діяльності та вищої освіти у військовому інституті та їх постійне покращення шляхом забезпечення внутрішнього контролю якості освітнього процесу, взаємодії з кафедрами військового інституту задля координації роботи внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти, моніторингу забезпечення належного організаційно-методичного рівня освітнього процесу та формування на підставі моніторингових досліджень рекомендацій щодо управлінських рішень і підвищення якості освітньої діяльності, забезпечення академічної доброчесності, формування культури якості вищої освіти у військовому інституті.

 

Реалізація функцій відділу забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти: