Open menu

 

Кафедра спеціального радіозв’язку здійснює підготовку фахівців із планування та застосування систем радіозв’язку в інтересах спеціальних розвідувальних підрозділів Збройних Сил України, Національної гвардії України та інших військових формувань. 

Вона забезпечує:

підготовку курсантів денної форми навчання за ступенями вищої освіти «молодший бакалавр», «бакалавр» за спеціальністю 255 «Озброєння та військова техніка»;

підготовку слухачів денної та заочної форми навчання за ступенями вищої освіти «магістр» за спеціальністю 255 «Озброєння та військова техніка»;

підвищення кваліфікації офіцерів військового управління тактичного рівня;

навчання ад’юнктів очної ад’юнктури.

Випускники кафедри – висококваліфіковані фахівці, які організовують та забезпечують зв’язок під час виконання найбільш відповідальних розвідувальних завдань у складних умовах тактичної та радіоелектронної обстановки.

Одним із першочергових кроків до набуття відповідних 
спроможностей на кафедрі є формування широкого спектру знань і вмінь щодо організації та забезпечення радіозв’язку з урахуванням реальних можливостей обладнання, ефективних форм і способів його застосування в бойових умовах.

З метою ефективного засвоєння вивченого теоретичного матеріалу систематично проводяться польові практичні заняття та радіотренування, які дозволяють сформувати навички забезпечення радіозв’язку у різних тактичних і погодних умовах із застосуванням елементів радіоелектронної протидії. 

Важливим елементом, що завершує навчання кваліфікованого офіцера-зв’язківця, є освоєння методик планування зв’язку та процедур управління підпорядкованим підрозділом.

Наявність у випускників зазначених знань, вмінь та навичок дозволяє їм вміло виконувати поставлені завдання в ході проходження служби на офіцерських посадах, сприяє їх професійному та кар’єрному зростанню.

Забезпечення підготовки фахівців на кафедрі спеціального радіозв’язку здійснює колектив висококваліфікованих науково-педагогічних працівників та офіцерів з військ, які мають досвід виконання бойових завдань, проводять теоретичні та експериментальні дослідження за напрямом діяльності.