Open menu

Кафедра охорони державної таємниці та захисту інформації створена у Житомирському військовому інституті імені С.П.Корольова у 2007 році з метою підготовки військових фахівців із захисту інформації на замовлення Генерального штабу Збройних Сил України за освітніми програмами на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти зі спеціалізації ˮОрганізація захисту інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки“ для всіх видів та родів військ Збройних Сил України та інших військових формувань.

Для організації освітнього процесу та науково-технічної діяльності кафедра має сучасну навчальну матеріально-технічну базу, до складу якої входять 6 навчальних спеціалізованих лабораторій із сучасним обладнанням і засобами.

Кадровий, науковий і технічний потенціал кафедри забезпечує високий рівень підготовки випускників з таких професійних питань:
захист інформації з обмеженим доступом;
технічний захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах;
протидія технічним розвідкам;
електронні довірчі послуги.

У процесі навчання майбутні фахівці із захисту інформації вивчають сучасні системи та способи захисту важливої інформації, принципи побудови захищених інформаційно-комунікаційних систем, порядок виготовлення та побудови сертифікатів відкритих ключів, здатні кваліфіковано та гарантовано забезпечити процедури захисту інформації з використанням технічних засобів і технологій, виконувати роботи з проектування та створення технічних систем захисту інформації, надавати послуги електронного підпису відповідно до європейських стандартів. 

Отримані знання, практичні уміння та навички можуть застосовуватись випускниками, як для професійної діяльності під час служби, так і у цивільному житті, під час здійснення усіх видів діяльності.