Open menu

У Житомирському військовому інституті створені курси іноземних мов з метою вдосконалення мовної підготовки військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, яким знання іноземних мов необхідно для виконання службових обов’язків, проходження військової служби (роботи) або навчання, в тому числі за кордоном, відповідно до потреб Збройних Сил України на сучасному етапі їхнього розвитку та трансформації.

Навчання на зазначених курсах відбувається відповідно до наказу Міністерства оборони України від 23 травня 2017 року № 286 “Про затвердження Інструкції про курси іноземних мов у Збройних Силах України”.

Метою підготовки на курсах є засвоєння слухачами навчальної програми, яка передбачає  досягнення цільового рівня підготовки, визначеного для курсу (СМР 1, СМР 2) за стандартом НАТО STANAG 6001.

З метою забезпечення стандартизації змісту підготовки навчальні програми з викладання англійської мови розробляються на основі Типових навчальних програм за рівнями мовної підготовки відповідно до стандартизованих мовленнєвих рівнів (СМР), які складаються з мовленнєвих профілів, визначених у стандарті НАТО STANAG 6001.

Заняття на курсах плануються за розкладом навчальних занять (у робочі дні тижня – 6 годин практичних занять та 2 години самостійної підготовки; у передвихідні та передсвяткові дні – 6 годин практичних занять).

Навчальні групи комплектуються слухачами з приблизно однаковим рівнем володіння іноземною мовою, що визначається за результатами вхідного тестування.

Чисельність слухачів у навчальній групі під час її комплектування встановлюється від 8 до 15 осіб (як виняток  до 20 осіб).

Кандидатами для навчання на курсах іноземних мов можуть бути військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, які на підставі рапортів (заяв) щодо направлення на навчання рекомендовані головними замовниками підготовки.

На курси іноземних мов не можуть бути направлені особи, які упродовж останніх 3 років навчалися на курсах загальної або спеціальної мовної підготовки (за винятком тих випадків, коли навчання було припинено через службову необхідність, за станом здоров’я або за сімейними обставинами).

Кращі випускники курсів продовжують навчання за кордоном, приймають участь у заходах міжнародного військового співробітництва.