Open menu

Кафедра інформаційної боротьби здійснює підготовку військових фахівців для підрозділів Збройних Сил України. Основними напрямками підготовки на кафедрі є: моніторинг інформаційного простору, виявлення загроз інформаційній безпеці держави, планування та організація заходів з інформаційної протидії противнику. Ці завдання наші фахівці виконують шляхом застосування сучасного програмного забезпечення для пошуку загроз в кібернетичному просторі, застосування новітніх методів аналізу психологічних особливостей ворога, застосування найсучасніших програмних засобів розробки матеріалів для здійснення впливу на свідомість противника з метою його деморалізації та зниження бойового духу.

Основними вимогами до абітурієнтів за спеціальністю кафедри є вміння: творчо мислити, мати базові навички роботи з комп’ютерною технікою, фото, відео та аудіо апаратурою, використовувати програмні продукти з обробки графічних зображень, відео та аудіо інформації. Бути комунікабельною людиною, знати мови програмування, історію України, володіти англійською мовою. 

До проведення занять з курсантами регулярно залучаються як військові і цивільні фахівці, так і інструктори країн-партнерів.