Open menu

Кафедра фундаментальних наук є базовим структурним підрозділом військового інституту та призначена для проведення навчальної та методичної роботи з дисциплін кафедри; виконання наукових досліджень з напрямку підготовки кафедри; проведення військово-наукової та виховної роботи з курсантами.

На кафедрі фундаментальних наук вивчаються дисципліни – вища математика, спеціальні розділи математики, системний аналіз та дослідження операцій, фізика та загальна фізика, інженерна графіка. Ці дисципліни складають основу інженерної освіти військового фахівця.

Кафедра здійснює підготовку курсантів та студентів заочної форми навчання за ступенем вищої освіти «бакалавр»  за всіма ліцензованими спеціальностями, закладаючи підґрунтя вивчення дисциплін професійно-практичної підготовки.

Досвідчені науково-педагогічні працівники з перших занять навчають курсантів використовувати знання з дисциплін кафедри у військовій справі.

Навчально-матеріальна база кафедри складається з дев’яти  навчальних аудиторій, двох навчальних кабінетів (кабінет математики та кабінет інженерної графіки), великої креслярської зали та трьох фізичних лабораторій  - «Механіка. Електрика та магнетизм», «Хвилі. Оптика», «Фізика твердого тіла», працюючи в яких, курсанти під час лабораторного практикуму опановують навички роботи з різноманітними фізичними приладами.

Кафедра забезпечує роботу зі школярами на підготовчих курсах, що проводяться на базі ЖВІ.

На сьогодні науково-педагогічний склад кафедри  налічує п'ятьох кандидатів наук та чотирьох доцентів.